Projekt LIFE – Nature 2002

»Ohranitev ogroženih habitatov in vrst na območju Kraškega roba«

 

 

Projekt LIFE-Nature »Ohranitev ogroženih habitatov in vrst na območju Kraškega roba« se je v okviru Znanstvenoraziskovalnega središča Republike Slovenije v Kopru začel izvajati oktobra 2002 in je trajal 3 leta. Partnerji pri izvajanju projekta so bili Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Mestna občina Koper, Zavod RS za varstvo narave – OE Piran, Center za kartografijo favne in flore in španska provinca Valencia. Projekt je v višini 75 % financirala Evropska zveza v okviru LIFE-Nature programa.

Globalni cilj projekta je bil ohranitev naravnih danosti, kulturne krajine in izboljšanje razmer za lokalno prebivalstvo, saj je bilo območje Kraškega roba evidentirano kot ekološko zelo pomembno območje.

V okviru tega projekta je z veliko volje uredniškega odbora nastajalo glasilo »Kraški rob«, ki je v letih 2003 – 2005 razveseljevalo prebivalce tega območja.


Skupaj je izšlo 5 številk glasila Kraški rob:
- Številka 1, leto 2003
- Številka 2, leto 2003
- Številka 1, leto 2004
- Številka 2, leto 2004
- Številka 1, leto 2005