ČRNI KAL

Tam, kjer se konča Šavrinsko gričevje in se začne obalno zaledje slovenskega Primorja, je v varnem zavetju Kraškega roba in ob pomembni prometni poti pred mnogimi leti nastala vas Črni Kal. Vas je znana po mnogih stvareh, predvsem pa po zvoniku cerkve Sv. Valentina, ki je rahlo nagnjen in je posebnost v cerkvenem stavbarstvu. Sloves Črnega Kala je v svet ponesla tudi Benkova hiša, najstarejša datirana hiša na Slovenskem. Na njenem portalu se bohoti letnica 1489 in hkrati predstavlja tudi najstarejšo ohranjeno kmečko hišo v Sloveniji. Tisti, ki nosijo v sebi športni duh, pa ob imenu Črni Kal najprej pomislijo na mogočne stene, ki se vzpenjajo nad vasjo in predstavljajo zbirko več kot 100 plezalnih poti različnih težavnosti. Tistim, ki je črnokalska okolica vzela sapo in bi si jo radi natančneje ogledali, pa predstavlja ta vas odlično izhodišče za pohode in kolesarske izlete.

Da je bilo v preteklosti to območje strateško izredno pomembno, nam pričajo ostanki gradu iz 11. stoletja, ki ga je dal sezidati grof Urlik I., da bi tako lažje nadziral in obvladoval cesto iz Rižanske doline proti notranjosti. Dostop do gradu je bil mogoč le prek lesenega dvižnega mostu, danes pa so ostanki gradu povezani z novim železnim mostom, ki pa je, zaradi varnosti obiskovalcev, večinoma zaklenjen. Do gradu pa lahko po steni še vedno pridejo le najpogumnejši plezalci.

V bližini vasi se nahaja kamnolom, kjer so ob kopanju odkrili ostanke prazgodovinske sekire in pa bronast kipec boginje Junone. Po pričanju nekaterih virov naj bi v njem našli tudi sarkofag kralja, ki je živel okrog leta 100 našega štetja.

V letu 2004 dokončan viadukt Črni Kal je vas zelo razbremenil vozil, ki so do takrat vozila po vijugasti cesti skozi oba dela vasi. Vas, ki se je izoblikovala ob cesti je navidezno razdeljena na dva dela: na spodnji in na zgornji del. Zgornji del vasi je starejši in predstavlja jedro vasi. V njem se nahajata znani zvonik in Benkova hiša, spodnji del vasi je večinoma mlajši. V spodnjem delu vasi (domačini mu pravijo Ć'tnara) se nahajata sedež krajevne skupnosti in pošta ter gostilna na drugi strani ceste.

 

 

Slika 1: Spodnji Črni Kal (pozimi)

 

 

Slika 2: Zgornji Črni Kal (poleti)

 

Slika 3: Ostanki gradu nad vasjo (1. maj)

 

Slika 4: Spomenik v Črnem Kalu