PRIJAVA

Prijava je namenjena članom društva.

 

Omejitev odgovornosti

Vsakdo se izletov udeležuje na lastno odgovornost.
Čeprav so izleti organizirani v okviru društva, TKŠD Kraški rob ni odgovoren in ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitno nesrečo ali škodo, ki bi jo kolesar utrpel na poti ali bi jo kolesar povzročil drugim. Za pot se kolesar odloča sam in tudi tvega sam.
TKŠD Kraški rob, kot organizator izleta, tudi ne more vedeti katere (trenutne) objektivne in/ali subjektivne danosti o(ne)mogočajo varno pot.