Benkova hiša je najstarejši znan in datiran objekt ljudskega stavbarstva na Slovenskem. Hišo sta leta 1489 zgradila mojstra Andrej in Benko (Andreas et Benco construxerunt).

Pošta Slovenije je 9.11.2018 izdala znamko za 2,15 evra in ovitek prvega dne.